Info til dansere

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i De Fynske Line Dancers – onsdag den 31. maj 2017

 

Deltagere:        Calle (formand) og Connie (kasserer)

                                                          Fåborg:             John og Ruth

                                                          Glamsbjerg:    Belinda, Anita og Michael

                                                          Assens:                                          Hanne, Conny og Birte

Fraværende: Helle

 

Referat fra sidst

Der var ingen bemærkninger til det seneste referat.

 

Glamsbjerg fest

Der afholdes fest i Køng Forsamlingshus lørdag den 28. oktober 2017 kl. 13:00- ca. 20:00. Vores egne dansere kan deltage gratis, medens gæster skal betale 50,00 kr. Der kan være ca. 50 personer. Der reserveres 20 pladser til vores egen klub.

Kaffe, kage, drikkevarer medtager man selv.

Invitationen skal gøre opmærksom på, at der er begrænsede pladser, hvorfor tilmelding sker efter først-til-møllen princippet.

Calle vil allerede nu gøre nogle klubber opmærksomme på, at vi holder fest den dag – så kan de reservere datoen.

Invitationen bliver offentliggjort, når vores dansesæson stater op.

Lone Espersen har tidligere nævnt, at hun gerne vil lave aftensmad til os. Connie tjekker med Lone – pris, udbud osv.

 

Opvisning i Fåborg

Opvisningen i juli i Fåborg er aflyst. Det skulle pludselig flyttes til om formiddagen, hvor der ikke var nogen, der kunne deltage.

Kunne man måske gøre det en lørdag-formiddag, så man på den måde kunne hverve medlemmer?

 

Fåborg – instruktører

3 dansere fra Fåborg har ytret ønske at blive uddannet til instruktører.

16-18. marts 2018 afholder Niels Poulsen instruktørkursus i Ringe. Prisen er dog endnu ikke fastlagt – Calle vender tilbage.

Bestyrelsen besluttede, at de to, der har den største danseerfaring, kan komme på kurset til marts 2018. Inden da vil Connie give dem små opgaver i løbet af den kommende sæson. En lille dans, der skal øves og undervises i.

 

Fælles fodslaw

Birtes mand er blevet formand for Folkedanserne. Han har spurgt, om vi kunne være interesserede i at lave et fælles indslag om dansearterne: Folkedans, ældredans og linedans. En event, hvor alle danse vises frem og man kan deltage for at prøve af, om det kunne være noget at melde sig til. Det kunne jo være en fin måde at annoncere efter nye medlemmer.

Det vil blive til efteråret, når vi starter op (september/oktober).

 

Fåborg – fest?

Calle nævnte, at der kan være mange i hallen i Fåborg.

Kunne man lave en nytårskur i januar 2018? Er der mulighed for at stille borde op osv.?

Dette drøftes nærmere på næste bestyrelsesmøde.

 

Faldsled 19. august 2017

Deltagerne vil være iført ”reklame”-bluser og der medbringes diverse reklame-sedler. Man ved jo aldrig, om det kunne kaste nye medlemmer af sig.

 

Sverige

Hanne nævnte, at svenskerne stadig gerne vil komme forbi – ca. 8-10 personer.

Bestyrelsen blev enige om, at de skulle have info om festen den 28. oktober. Det kunne jo være en god anledning. Hanne sender info videre til dem.

 

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 9. august 2017 kl. 19:00.