Info til alle dansere

Nye hold starter op hver år i august måned

Vi glæder os rigtig meget til at danse med jer.

Connie, Susanne, Birte og Hanne